Hiện nay, nhiều khách hàng có nhu cầu tách sổ đỏ cho các mục đích như: mua bán, cho, tặng quyền sử dụng đất. Vậy thủ tục tách sổ đỏ mới nhất được thực hiện như thế nào?

Thủ tục tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào?

Tách sổ đỏ còn được gọi với tên tách thửa đất, có thể được thực hiện bằng việc chia một mảnh đất ra thành nhiều phần khác nhau dưới sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều này cần đảm bảo đáp ứng một số điều kiện về chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách.

Việc tách sổ đỏ có thể được thực hiện nhằm một số mục đích cụ thể như:

 • Chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đối với đất và tài sản gắn liền với đất
 • Thừa kế một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Trao tặng một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Thế chấp một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Góp vốn một phần bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Để có thể thực hiện việc tách thửa, bạn cần đảm bảo một số điều kiện như:
 • Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với mảnh đất ấy
 • Đơn đề nghị được tách thửa
Sau khi hoàn thiện các loại giấy tờ này, bạn có thể gửi tới văn phòng quản lý đất đai để được xem xét, giải quyết. Văn phòng quản lý đất đai sẽ có trách nhiệm:
 • Thẩm tra hồ sơ, kiểm tra tình trạng của mảnh đất ấy xem có đang bị tranh chấp hoặc diện quy hoạch có kế hoạch sử dụng hay kê biên không
 • Tiến hành đo đạc để chia tách theo quy định
 • Lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho công dân đối với mảnh đất mới được tách
 • Điều chỉnh, cập nhật biến động của đất vào dữ liệu đất đai của địa phương
Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể, bạn có thể cần bổ sung một số giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục tách sổ đỏ theo di chúc

Còn gọi là thủ tục tách sổ đỏ thừa kế. Trong trường hợp này, điều đầu tiên bạn phải làm là khai nhận di sản ở phòng công chứng. Hồ sơ gồm:
 • Chứng nhận quyền sử dụng đất của người đã mất
 • Chứng tử của người trao di chúc
 • Di chúc hợp pháp
 • Giấy tờ tùy thân của người được thừa kế hay nhận tài sản
Sau khi đã được chứng nhận quyền thừa kế đối với đất, tài sản trên đất ấy, bạn sẽ thực hiện lập hồ sơ đề nghị được tách thửa để gửi tới cơ quan nhà nước.

Thủ tục tách sổ đỏ bố mẹ cho con

Với việc tách sổ đỏ cho con, cha mẹ cần:
 • Đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tách thửa với mảnh đất ấy trước
 • Làm thủ tục cho, tặng đất gồm: công chứng hợp đồng cho tặng, kê khai nghĩa vụ tài chính rồi sang tên cho con. Hồ sơ sang tên (đăng ký biến động đất đai) bao gồm các giấy tờ: đơn đăng ký biến động, hợp đồng cho tặng, giấy chứng nhận quyền sở hữu, văn bản nhất trí của các thành viên trong gia đình về việc cho tặng này
 • Thực hiện thủ tục sang tên cho con tại văn phòng đăng ký đất đai

Thủ tục tách sổ đỏ khi bán đất

Trong trường hợp có nhu cầu bán đất, nếu muốn thực hiện tách sổ, bạn cần đảm bảo các điều kiện:
 • Thửa đất ấy phải có chiều rộng và diện tích tối thiểu đáp ứng quy định từng địa phương
 • Thửa đất ấy thuộc phạm vi được tách thửa
Nếu đáp ứng yêu cầu này, bạn có thể nộp hồ sơ với các loại giấy tờ như: chứng nhận quyền sử dụng với mảnh đất được đề nghị tách, đơn đề nghị tách và đăng ký biến động đất đai.

Một số câu hỏi liên quan tới thủ tục tách sổ đỏ

Cùng với băn khoăn thủ tục tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào, xung quanh vấn đề này, có thể còn một số câu hỏi khác như:

Thủ tục tách sổ đỏ mất bao lâu?

Tách thửa đất là một trong các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục tách thửa. Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận được quy định như sau: thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày. Như vậy, thời gian để thực hiện thủ tục tách thửa đất là không quá 15 ngày đối với các khu vực thông thường và không quá 25 ngày đối với thửa đất ở khu vực hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định, thời gian này sẽ được tính từ thời điểm người yêu cầu tách thửa nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao gồm các khoản thời gian khác như: thời gian của các ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tách thửa của ủy ban nhân dân cấp xã; thời gian ngày sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính như đóng nộp thuế; phí, lệ phí,… Theo đúng quy định của pháp luật; thời gian cơ quan nhà nước có chồng quyền xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai hoặc các vi phạm có liên quan khác; thời gian thực hiện trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật. Ngoài các khoản thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động, sang tên quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày. Tổng thời gian thực hiện thủ tục tách thửa sang tên khi mua bán là không quá 25 ngày đối với đất ở khu vực trong trường và không quá 35 ngày đối với đất ở khu vực hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Thủ tục tách sổ đỏ mất bao nhiêu tiền?

Tổng hợp các loại thuế, phí khi tách sổ đỏ:
Thuế thu nhập cá nhân: Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng.
Lệ phí trước bạ:
Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định lệ phí trước bạ khi sang tên giấy chứng nhận được xác định theo công thức như sau:
Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ

Lệ phí địa chính: Tùy từng điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương mà mức thu có thể linh hoạt. Trong đó:

 • Các quận của địa phương là thành phố trực thuộc trung ương hoặc nội thành của thành phố, thị xã thuộc tỉnh: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản trên đất: không quá 100.000đ/giấy (cấp mới) và không quá 50.000đ/giấy cấp lại.
 • Nếu chỉ có đất, không có tài sản trên đất thì tối đa không quá 25.000đ/giấy (cấp mới), không quá 20.000đ/giấy (cấp lại). Chứng nhận đăng ký biến động đất đai không quá 28.000đ/lần.
 • Các khu vực khác: tối đa không quá 50% mức của các địa phương thuộc khu vực trên.

Phí thẩm định hồ sơ: tuỳ thuộc vào từng địa phương.

Chi phí đo đạc đất: Dao động từ 1,5 triệu đồng – 5 triệu đồng/ lần do tổ chức đo đạc thực hiện nên giá mỗi đơn vị sẽ là khác nhau.

Một số lưu ý khi làm thủ tục tách sổ đỏ

Khi tìm hiểu thủ tục tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào, trong thực tiễn, bạn cũng nên lưu ý một số điều sau:
 • Trước khi tiến hành hồ sơ, cần tìm hiểu rõ các điều kiện cho phép tách thửa. Đặc biệt là quy định về diện tích tách tối thiểu của địa phương. Nếu không đảm bảo thì diện tích này không được tách.
 • Không phải tất cả đất trong quy hoạch đều không được tách. Trường hợp đã quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng hàng năm, chưa có quyết định thu hồi, bạn có thể đề nghị được tách thửa.
 • Các thông tin về đất đai của địa phương như kế hoạch sử dụng hàng năm, giá cả,… là điều được công khai. Chính vì vậy, nếu muốn biết, bạn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Nắm rõ thủ tục tách sổ đỏ và những khoản lệ phí đi kèm có thể giúp bạn chủ động và cẩn thận hơn trong khâu chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Đừng quên theo dõi tiếp các bài viết trong chuyên mục pháp lý bất động sản của Kiến Phát Land để cập nhật những kiến thức hữu ích về pháp lý bất động sản.

Kiến Phát Land – Mua đúng – Bán nhanh – Thuê dễ

 • Tổng đài 24/7 về mọi nhu cầu mua-bán-thuê BĐS: 0389 389 886 

Theo dõi và liên hệ với Kiến Phát Land tại các trang Mạng Xã Hội: