Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất. Khi nào cần ký giáp ranh đất? Trong bài viết dưới đây, Kiến Phát Land sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên.

Ký giáp ranh đất là gì?

Thực tế, trong Luật đất đai hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan chưa có quy định hay định nghĩa thế nào là ký giáp ranh đất đai.

Tuy nhiên, có thể hiểu ký giáp ranh đất là việc người sử dụng đất ký vào biên bản ghi lại những thông tin về ranh giới, mốc giới và ý kiến của những người sử dụng đất có ranh giới liền kề nhau.

Vậy ký giáp ranh đất để làm gì?

Việc ký kết này nhằm mục đích chứng minh không có tranh chấp giữa những người sử dụng phần đất có ranh giới liền kề trong trường hợp cần xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ký giáp ranh đất là thủ tục bắt buộc khi làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, hiện thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Theo thông tư mới nhất này, ký giáp ranh không phải là thủ tục bắt buộc khi xin cấp sổ đỏ nữa.

Để biên bản ký giáp ranh có hiệu lực về mặt pháp lý, trước khi thực hiện ký cần phải có cán bộ địa chính đến đo đạc, xác nhận ranh giới, mốc giới, đồng thời có biên bản ký giáp ranh đất giữa những hộ gia đình xung quanh, cam kết không lấn chiếm và sử dụng đúng theo ranh giới đã được mô tả trong biên bản.

Không chỉ là căn cứ để giải quyết các tranh chấp đất đai, việc ký ranh giới đất còn mang lại nhiều ý nghĩa:

 • Phần cột mốc được cắm để phân chia ranh giới đất thường đặt ở 4 góc trong khi có nhiều trường hợp phần ranh giới đất có những đoạn gấp khúc. Đây chỉnh là điểm sơ hở để người khác dễ dàng lấn chiếm.
 • Vì vậy việc ký ranh giới đất liền kề sẽ ghi rõ nội dung này trong biên bản. Sau khi ký kết, người sử dụng đất có quyền xây tường rào trên phần đất của mình để phân chia thửa đất rõ ràng.
 • Việc ký giáp ranh giới đất còn giúp xác định được các phần thửa đất liền kề có xảy ra tranh chấp hay không.

Những trường hợp cần và không cần ký giáp ranh đất

Pháp luật cũng có quy định cụ thể về những trường hợp cần phải ký và không cần ký giáp ranh đất trong các hồ sơ đăng ký đất đai.

Khi nào cần ký giáp ranh đất?

Những trường hợp cần thiết phải có chữ ký giáp ranh của hộ liền kề:
 • Phần thửa đất cần phải đo đạc lại diện tích để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Những trường hợp địa phương đo đạc để cập nhật lại thông tin đất đai trong hồ sơ địa chính.
 • Đất được kiểm kê, rà soát theo chu kỳ.
mẫu đơn ký giáp ranh đất
Trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu yêu cầu cần phải có biên bản ký ranh giới đất với các hộ liền kề

Trường hợp nào không cần ký giáp ranh đất?

Trường hợp cán bộ địa phương cần đo đạc nhưng người sử dụng đất vắng mặt trong suốt quá trình thực hiện thì người dẫn cán bộ đi đo đạc và những hộ dân liền kề sẽ xác nhận ranh giới thửa đất theo biên bản mô tả.

Đồng thời, phần biên bản đã đo đạc ranh giới, mốc giới cũng sẽ chuyển về UBND cấp xã, xác lập vắng mặt và thông báo người vắng mặt đến trụ sở UBND để ký giáp ranh.

Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày có thông báo ký giáp ranh của UBND xã, nếu người sử dụng đất vắng mặt không đến ký xác nhận và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan thì phần ranh giới đất sẽ được xác lập dựa theo bản mô tả đã đo đạc được.

Sau thời hạn 10 ngày kể từ khi UBND xã gửi bản mô tả ranh giới đất đến người sử dụng mà không có ký xác nhận hay khiếu nại, tranh chấp thì phần ranh giới đất được xác nhận đúng theo bản mô tả đã tạo lập.

Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất

Để xác nhận ý kiến, ranh giới và mốc giới đối với đất có ranh giới liền kề, các bên sở hữu đất sẽ cần phải ký vào đơn ký giáp ranh.

Mẫu đơn ký giáp ranh đất

Biên bản ký giáp ranh đất là văn bản quan trọng và cần thực hiện công khai, minh bạch, có sự xác nhận rõ ràng và thống nhất giữa các bên có liên quan.

Bạn nên nhớ, khi điền vào đơn ký giáp ranh cần ghi rõ họ và tên của người sở hữu thửa đất và những người sử dụng đất có ranh giới liền kề, địa chỉ chính xác của thửa đất để tránh những khúc mắc dẫn đến khiếu nại về sau.

Dưới đây là mẫu đơn ký giáp ranh đất đai mới nhất, độc giả có thể tham khảo mẫu đơn ký giáp ranh đất bên dưới.

Thủ tục cấp sổ hồng sau khi có biên bản ký giáp ranh đất

Sau khi đã tạo lập văn bản giáp ranh đất và không có bất kỳ khiếu nại hay tranh giữa các bên liên quan thì người sử dụng đất có thể đăng ký đất đai để cấp sổ đỏ theo quy trình như sau:
 • Chuẩn bị hồ sơ bao gồm biên bản ký giáp ranh đất và những giấy tờ có liên quan theo quy định.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm xử lý, kiểm tra, đo đạc để xác nhận lại thông tin.
 • Cuối cùng là ký đơn và thông báo trả kết quả cho người sử dụng đất.
Quá trình đo đạc đất trước khi ký giáp ranh phải được thực hiện bởi cán bộ địa chính khu vực

Hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được sổ hồng không?

Trường hợp hàng xóm (là những hộ gia đình có đất giáp ranh) không chịu ký xác nhận ranh giới do một lý do nào đó thì hồ sơ đăng ký đất đai có được giải quyết hay không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người bởi không phải lúc nào các thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai cũng suôn sẻ.

Theo Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT và Khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, khi tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất cần phải có cán bộ địa chính đến đo đạc, đồng thời phải có văn bản ký giáp ranh giữa các hộ dân liền kề về việc không lấn chiếm và sử dụng đúng ranh giới đất đai.

Tuy nhiên, cũng không có quy định nào nói về về các trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ đất đai khi các hộ dân liền kề không chịu ký đơn xác nhận ranh giới. Vì vậy, những trường hợp này, người sử dụng đất vẫn có thể nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xin cấp sổ đỏ.

Mặt khác, nếu cá nhân, hộ gia đình có đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai thì việc xin chữ ký từ các hộ dân liền kề là không cần thiết.

Cụ thể, Điều 100 quy định:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ”
Nếu hàng xóm không chịu ký giáp ranh đất thì bạn vẫn nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng bình thường

Xây nhà có phải ký giáp ranh đất không?

Đơn ký giáp ranh đất được thực hiện trong 2 trường hợp:
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới hoặc sửa đổi, cấp lại có đo đạc diện tích đất.
 • Có yêu cầu bổ sung đơn ký giáp ranh vào hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai giữa những người sử dụng đất liền kề.

Như vậy, không có quy định nào yêu cầu xây nhà phải ký giáp ranh đất. Đồng thời, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT cũng nêu rõ, ký giáp ranh không phải là thủ tục bắt buộc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Do đó, chủ đất có thể tiến hành xây nhà bình thường nếu mảnh đất đó đã có sổ đỏ và tuân thủ đúng các quy định về tỷ lệ, khoảng cách.

Trên đây Kiến Phát Land đã cập nhật quy định về ký giáp ranh đất đai mới nhất theo pháp luật hiện hành. Trong quá trình làm thủ tục hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đất đai, nếu gặp vướng mắc, bạn có thể liên hệ với các đơn vị địa chính tại khu vực sinh sống để được hỗ trợ giải đáp.

Kiến Phát Land – Mua đúng – Bán nhanh – Thuê dễ

 • Tổng đài 24/7 về mọi nhu cầu mua-bán-thuê BĐS: 0389 389 886 

Theo dõi và liên hệ với Kiến Phát Land tại các trang Mạng Xã Hội: