Luật Đất đai mới nhất về tách thửa gồm những nội dung nào đáng chú ý? Quy định tách thửa TPHCM ra sao? Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là bao nhiêu? Cùng Kiến Phát Land tìm hiểu rõ hơn thông qua nội dung bài viết sau.

Tách thửa đất là gì?

Trước khi tìm hiểu khái niệm “tách thửa là gì”, chúng ta cũng phải hiểu được thửa đất là gì. Thửa đất theo quy định của Luật Lao động mới nhất được hiểu như sau: “Thửa đất chính là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực tế hoặc nó được mô tả trên hồ sơ.”

Như vậy, tách thửa đất cũng được hiểu là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ 01 cá nhân hoặc 01 hộ gia đình nào đó sang cho nhiều cá nhân khác. Quy trình và điều kiện tách thửa đất đã được quy định chi tiết theo pháp luật hiện hành.

Luật Đất đai mới nhất về tách thửa năm 2023

Điều kiện tách thửa đất 2023

Theo Luật Đất đai mới nhất về tách thửa, các cá nhân hoặc hộ gia đình được tách thửa nếu đáp ứng đủ điều kiện như sau:
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Đất không xảy ra tranh chấp.
 • Đất không bị kê biên để phục vụ mục đích thi hành án.
 • Đất vẫn còn thời hạn sử dụng.
 • Thửa đất phải đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định của UBND các tỉnh, thành phố.

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất

Căn cứ Luật Đất đai mới nhất về tách thửa, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, gồm có:
 • Đơn đề nghị tách thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Sau đây là mẫu đơn đề nghị tách thửa đất theo Luật Đất đai mới nhất năm 2023:

Sau khi nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ giải quyết hồ sơ hợp lệ trong 15 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ). Trường hợp địa phương nào có đất là xã miền núi, miền hải đảo, đất vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn và đặc biệt khó khăn, thì thời gian giải quyết tối đa 25 ngày.

Quy định tách thửa đất nông nghiệp 2023

Tách thửa đất nông nghiệp phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, về việc tách thửa đất nông nghiệp, cá nhân/hộ gia đình phải đáp ứng điều kiện sau đây:
 • Đất nông nghiệp tách thửa phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với một số địa phương không bắt buộc có giấy tờ này, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận).
 • Thửa đất nông nghiệp đó không có tranh chấp.
 • Đất nông nghiệp vẫn còn thời hạn sử dụng.
 • Thửa đất nông nghiệp phải đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước để tách thửa.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là bao nhiêu?

Điều kiện về diện tích tối thiểu được xem là một trong các điều kiện vô cùng quan trọng khi tách thửa đất, tuy nhiên nó lại là điều kiện rất dễ xảy ra vi phạm. Theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Luật Đất đai mới nhất về tách thửa có quy định như sau:

UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Theo đó, diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp sẽ do UBND cấp tỉnh/thành phố đó quy định và phải phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương.

Có nghĩa là, pháp luật nước ta không quy định về hạn mức diện tích tách thửa đất nông nghiệp tối thiểu chung, mà mỗi địa phương dựa vào quỹ đất và quy hoạch sử dụng đất ở chính địa phương mình để đưa ra quy định cho diện tích tách thửa tối thiểu riêng.

Chính vì vậy, khi tiến hành làm thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, đầu tiên người dân cần phải kiểm tra kỹ lưỡng quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp ở địa phương mình hiện nay là bao nhiêu, sau đó đối chiếu với diện tích thửa đất mình có ý định tách thửa xem có đáp ứng được hay là không.

Muốn tách thửa đất nhưng không đủ diện tích, phải làm sao?

Trường hợp người sử dụng đất hiện nay không đủ điều kiện tách thửa đất nông nghiệp vì không đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa xảy ra khá nhiều. Tuy nhiên, căn cứ khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.
Theo quy định trên, nếu người sử dụng đất xin cấp phép tách thửa đất nhưng thửa đất được hình thành từ việc tách thửa lại không đảm bảo về diện tích tách thửa tối thiểu, thì sẽ được phép tách thửa đồng thời với hợp thửa đất (tức là mua thêm 01 phần thửa đất khác bên cạnh) và cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới đó.

Quy định tách thửa TPHCM năm 2023

Điều kiện tách thửa đất ở TP Hồ Chí Minh

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định mới quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ngày 05/12/2017 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND thay thế cho quyết định Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. Trong quyết định của UBND TP HCM có một số nội dung đáng chú ý như sau:Điểm a khoản 1 điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM nêu các căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất:

Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất:

1. Tách thửa đất ở:

a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất:Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết

Các quy hoạch làm căn cứ để giải quyết tách thửa đất phải đáp ứng điều kiện sau để được tách thửa đất:

Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất.

Tuy nhiên nếu thửa đất có các căn cứ tách thửa trên và đáp ứng điều kiện tách thửa mà thuộc trường hợp sau thì sẽ không được tách thửa:

Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

Điểm b khoản 1 điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới):

Khu vực Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa
Khu vực 1:gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. Tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.
Khu vực 2:gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện. Tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3:gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn). Tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Như vậy với mỗi khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, phần diện tích đất còn lại và được hình thành sau khi tách thửa phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu và chiều rộng mặt tiền thửa đất.Điểm c, d khoản 1 điều 5 quy định về 2 trường hợp đặc biệt mà người sử dụng đất phải lưu ý khi tách thửa đất:

c) Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

d) Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này.

Các trường hợp không được phép tách thửa tại TPHCM

 • Thửa đất đó thuộc dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để thi công xây dựng nhà riêng lẻ đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt.
 • Thửa đất đó gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, trong khi người thuê đó chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp sổ đỏ theo quy định.
 • Thửa đất gắn liền với biệt thự thuộc quyền sở hữu Nhà nước đã bán hoặc tư nhân hoá nhưng nằm trong danh mục biệt thự cần bảo tồn theo quy chế quản lý nhà biệt thự cũ được xây trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố phê duyệt.
 • Đất nằm trong khu vực Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013;
 • Các thửa đất không có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nhà nước sẽ không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đối với trường hợp người dân tự tách thửa đất hình thành 02 hoặc nhiều thửa đất, trong đó có 01 hoặc nhiều thửa không đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành.

Hi vọng rằng những thông tin Luật Đất đai mới nhất về tách thửa mà Kiến Phát Land vừa chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với bạn đọc khi thực hiện thủ tục hành chính này. Bên cạnh việc cập nhật thông tin mới nhất về pháp lý, bạn đọc cũng có thể đọc thêm những bài viết về kinh nghiệm mua bán nhà đất, phong thủy nhà ở,… được đăng tải thường xuyên tại mục Pháp Lý trên website Kiến Phát Land.

Kiến Phát Land – Mua đúng – Bán nhanh – Thuê dễ

 • Tổng đài 24/7 về mọi nhu cầu mua-bán-thuê BĐS: 0389 389 886

Theo dõi và liên hệ với Kiến Phát Land tại các trang Mạng Xã Hội: